Hoe betreed je veilig de mestsilo?

Voor het betreden van de mestsilo en andere veiligheidsvragen verwijzen wij u naar de site www.mestgassen.nl.

Hoe diep mag de silo worden ingegraven?

Indien het wenselijk is de silo een zo laag mogelijke “gevel” hoogte te geven is het mogelijk de silo 3 meter in te graven. De onderkant van de silovloer dient wel boven het grondwaterniveau te blijven.

Hoelang is de garantieperiode van een AquaStruct tank of betonwand?

Voor betonwerk 10 jaar en voor de spankap 5 jaar.

Ik wil andere producten dan mest in de mestsilo doen, kan dat?

Beton is heel geschikt om allerlei soorten producten in op te slaan. Heeft u een specifiek product op het oog informeer dan van tevoren bij AquaStruct.

Is een afdekking verplicht in Nederland?

Ja, dit is verplicht.

Is het mogelijk de bestaande vloer van een mestsilo te hergebruiken?

Door het toepassen van voor- en naspanning is het in bijna alle gevallen mogelijk de bestaande vloer te hergebruiken. Belangrijkste eis is dat de bestaande vloer heel is.

Is voor het bouwen van een mestsilo een milieuvergunning nodig?

Indien de totale bovengrondse mestopslag groter is dan 2.500 m3 is er een milieuvergunning nodig.
Indien de silo kleiner is dan 2.500 m3 en er is niet meer bovengrondse mestopslag op het erf aanwezig is voldoet een normale bouwvergunning.

Is voor het bouwen van een mestsilo kleiner dan 2.500 m³ een bouwvergunning noodzakelijk?

Mestsilo’s vallen onder de regeling vergunningsvrij bouwen. Dat staat in artikel 3 lid 6 van bijlage II bor. In dit artikel is niet een maximale hoogte genoemd waarbinnen de mestsilo moet blijven. Dat komt omdat de mestsilo aan het bestemmingsplan moet voldoen. In het bestemmingsplan staat wel een maximale hoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde. In artikel 3 lid 6 staat wel dat de mestsilo in het achtererfgebied moet vallen van het agrarisch bedrijf. Één meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw begint het achtererfgebied (zie onderstaande afbeeldingen). Ook de voorschriften van het bestemmingsplan moeten bekeken worden. Wordt hier allemaal aan voldaan dan is er geen omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouw. AquaStruct beoordeeld deze zaken voor de opdrachtgever.

 

achtererfgebied-bepalen-bedrijf-loods-voor achtererfgebied-bepalen-bedrijf

Wat is de minimale aanlegdiepte van de mestsilo?

De onderkant van de betonvloer dient 300 mm boven de hoogste grondwaterstand te worden aangelegd. In verband met opvriezen is de minimale aanlegdiepte ter plaatse van de rand van de silo 600 mm onder maaiveld.

Wat is de referentie periode van een mestsilo?

  • 20 jaar voor een betonnen, houten of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking.
  • 10 jaar voor een metalen mestbassin en afdekking
  • 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin
  • 5 jaar voor de taludbescherming van een foliebassin
  • 10 jaar voor overige typen mestbassins en afdekkingen. (denk aan spankappen)

Betonnen silo’s moeten na 20 jaar gekeurd worden. Daarna kan de periode met 0 tot 10 jaar worden verlengd.

Wat is het voordeel van voorgespannen wanden?

Het grote voordeel van voorgespannen wanden is dat er geen scheurvorming optreedt. Dit komt omdat de wandelementen door de voorspanning continue onder druk staan. Dit is niet alleen visueel mooier maar ook goed voor de dichtheid en de duurzaamheid van de silo/tank. Voor meer uitleg zie voorspanning.

Wat voor afdekkingen zijn er mogelijk?

De meest toegepaste afdekking op een betonnen mestsilo is de spankap, deze heeft als voordeel dat de mest goed is te mixen en dat er geen regenwater afgepompt hoeft te worden. Minder gebruikelijk is een drijfkleed omdat deze in de praktijk een aantal grote nadelen heeft. Voordeel van een drijfkleed zijn de lagere aanschafprijs en indien gewenst de lagere bouwhoogte. Betonnen afdekking zijn ook mogelijk maar tot nu toe erg kostbaar.

Wie verzorgt de vergunningsaanvraag?

AquaStruct regelt de normale bouwaanvraag of melding. Op verzoek, kan in overleg met de opdrachtgever en de gemeente de milieuaanvraag worden verzorgd.