AquaStruct gecertificeerd voor betonnen mestsilo

AquaStruct is gecertificeerd voor het bouwen van betonnen mestsilo’s voor silo’s tot en met 7 meter hoogte. AquaStruct heeft dus een geschiktheidsverklaring voor het bouwen van betonnen mestsilo’s. De inrichtinghouder is verplicht een kwaliteitsverklaring van de mestopslag op het bedrijf te hebben conform het activiteitenbesluit.

Veel gemeenten nemen een vergunningsaanvraag pas in behandeling, wanneer de leverancier van de mestopslag is gecertificeerd.

Gecertificeerde bedrijven hebben aangetoond conform de BRL 2342 te bouwen. Hierin staan alle eisen waar een mestopslag moet voldoen. Jaarlijks worden deze bedrijven gecontroleerd door de KIWA.

Voor meer informatie over de regels zie het activiteitenregelingen milieubeheer.Overheid

Aquastruct Kiwa gecertificeerd voor betonnen mestsilo

Komo Attest K88995/01

BRL 2342 Mestbassins