AquaStruct maakt mestsilo op heiwerk in Kedichem Zuid-Holland

Wanneer de draagkracht van de ondergrond onzeker is, is het verstandig een sondering te laten maken. Voor een mestsilo betekent dit in de meeste gevallen dat er drie sonderingen gemaakt worden waarvan één met kleef.

Indien de draagkrachtig laag op grotere diepte zit moeten er in de meeste gevallen heipalen worden toegepast, zo ook in Kedichem.

Aan de hand van de sondering maakt AquaStruct een ontwerp voor de fundering. De diameter, de lengte en het aantal palen, dikte van de vloer en de wapening in de vloer worden berekend en getekend. AquaStruct maakt een offerte met advies voor het heiwerk en de constructieve vloer.

Na het graafwerk worden de palen door Aquastruct uitgezet met piketten. Na het heien worden de palen op hoogte gesneld. Het zogenaamde koppen snellen.

Omdat de vloer dikker is dan “normaal” wordt er eerst een betonnen werkvloer gestort waarop de wapening wordt aangebracht. Waar extra aandacht aan besteed moet worden is het leidingwerk. Om zakking van het leidingwerk te voorkomen wordt deze opgenomen in de betonvloer.

Na het verharden van de vloer worden de wanden geplaatst.

Bij dit project in Kedichem heeft de boer/opdrachtgever zelf de palen geregeld via de lokale heier. Dat verliep naar volle tevredenheid.

Het spreekt voor zich dat een mestsilo op palen duurder is dan een mestsilo op een draagkrachtige ondergrond.

Wilt u meer weten belt u dan met Willy Arts 06 46310018 of bekijk de mestsilo in Kedichem.

Mestsilo Kedichem Zuid-Holland gefundeerd op heiwerk
Vloerwapening mestsilo op heiwerk
Betonenn mestsilo op heipalen