Is voor het bouwen van een mestsilo kleiner dan 2.500 m³ een bouwvergunning noodzakelijk?

Mestsilo’s vallen onder de regeling vergunningsvrij bouwen. Dat staat in artikel 3 lid 6 van bijlage II bor. In dit artikel is niet een maximale hoogte genoemd waarbinnen de mestsilo moet blijven. Dat komt omdat de mestsilo aan het bestemmingsplan moet voldoen. In het bestemmingsplan staat wel een maximale hoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde. In artikel 3 lid 6 staat wel dat de mestsilo in het achtererfgebied moet vallen van het agrarisch bedrijf. Één meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw begint het achtererfgebied (zie onderstaande afbeeldingen). Ook de voorschriften van het bestemmingsplan moeten bekeken worden. Wordt hier allemaal aan voldaan dan is er geen omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouw. AquaStruct beoordeeld deze zaken voor de opdrachtgever.   achtererfgebied-bepalen-bedrijf-loods-voor achtererfgebied-bepalen-bedrijf