Is voor het bouwen van een mestsilo een milieuvergunning nodig?

Indien de totale bovengrondse mestopslag groter is dan 2.500 m3 is er een milieuvergunning nodig. Indien de silo kleiner is dan 2.500 m3 en er is niet meer bovengrondse mestopslag op het erf aanwezig is voldoet een normale bouwvergunning.