Wat is de minimale aanlegdiepte van de mestsilo?

De onderkant van de betonvloer dient 300 mm boven de hoogste grondwaterstand te worden aangelegd. In verband met opvriezen is de minimale aanlegdiepte ter plaatse van de rand van de silo 600 mm onder maaiveld.