Is het mogelijk de bestaande vloer van een mestsilo te hergebruiken?

Door het toepassen van voor- en naspanning is het in bijna alle gevallen mogelijk de bestaande vloer te hergebruiken. Belangrijkste eis is dat de bestaande vloer heel is.