Wat is de referentie periode van een mestsilo?

  • 20 jaar voor een betonnen, houten of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking.
  • 10 jaar voor een metalen mestbassin en afdekking
  • 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin
  • 5 jaar voor de taludbescherming van een foliebassin
  • 10 jaar voor overige typen mestbassins en afdekkingen. (denk aan spankappen)
Betonnen silo's moeten na 20 jaar gekeurd worden. Daarna kan de periode met 0 tot 10 jaar worden verlengd.