Bestaande stalen mestsilo vervangen.

Veel bestaande stalen mestsilo’s gebouwd in de jaren ’90 worden afgekeurd. Soms kunnen kleine reparaties aan de bestaande silo voldoende zijn om weer een aantal jaren door te gaan, maar vaak is het te kostbaar en onzeker om de stalen silo goed op te knappen.

AquaStruct kan door het toepassen van voor- en naspanning in de wanden, in bijna alle situaties de bestaande vloer geschikt maken om betonnen wanden op te plaatsen. Het grootste voordeel voor het hergebruiken van de bestaande vloer is natuurlijk dat deze vloer niet gesloopt hoeft te worden.

Indien de ondergrond voldoende draagkrachtig is, kan de bestaande vloer worden vergroot om eventueel een grotere mestsilo te realiseren, of een hogere silo te bouwen.

Silovloer zonder stalen wanden